SHOP BITI's Recent Activity

 1. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề áo thun NAM_quần jean_bóp ví_dây nịch_túi xách_nước hoa.v..v hàng xách tay 100% ko bán hàng nhái n.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  19/9/17 lúc 16:02
 2. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM NƯỚC HOA NAM & NỮ _ MỸ PHẨM HÀNG MỸ VỀ 100% KO BÁN HÀNG NHÁI NHE.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  19/9/17 lúc 16:00
 3. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM BÓP DA NAM hàng MỸ về 100% Tommy_POLO_Kenneth cole_Guess_Nautica_Levi's_Geoffray.v..v.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  19/9/17 lúc 13:34
 4. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM GIẦY THỂ THAO_GIẦY MỌI_GIẦY TÂY hàng MỸ về 100% ko bán hàng nhái nhe.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  19/9/17 lúc 13:32
 5. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM DÂY NỊCH_ĐỒNG HỒ_BÓP VÍ hàng MỸ về 100% ko bán hàng nhái nhe.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  19/9/17 lúc 13:29
 6. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề áo thun NAM_quần jean_bóp ví_dây nịch_túi xách_nước hoa.v..v hàng xách tay 100% ko bán hàng nhái n.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  19/9/17 lúc 13:27
 7. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM NƯỚC HOA NAM & NỮ _ MỸ PHẨM HÀNG MỸ VỀ 100% KO BÁN HÀNG NHÁI NHE.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  17/9/17 lúc 00:05
 8. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM GIẦY THỂ THAO_GIẦY MỌI_GIẦY TÂY hàng MỸ về 100% ko bán hàng nhái nhe.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  17/9/17 lúc 00:05
 9. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM BÓP DA NAM hàng MỸ về 100% Tommy_POLO_Kenneth cole_Guess_Nautica_Levi's_Geoffray.v..v.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  17/9/17 lúc 00:04
 10. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM DÂY NỊCH_ĐỒNG HỒ_BÓP VÍ hàng MỸ về 100% ko bán hàng nhái nhe.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  16/9/17 lúc 23:54
 11. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề áo thun NAM_quần jean_bóp ví_dây nịch_túi xách_nước hoa.v..v hàng xách tay 100% ko bán hàng nhái n.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  16/9/17 lúc 23:05
 12. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM NƯỚC HOA NAM & NỮ _ MỸ PHẨM HÀNG MỸ VỀ 100% KO BÁN HÀNG NHÁI NHE.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  13/9/17
 13. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM GIẦY THỂ THAO_GIẦY MỌI_GIẦY TÂY hàng MỸ về 100% ko bán hàng nhái nhe.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  13/9/17
 14. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM BÓP DA NAM hàng MỸ về 100% Tommy_POLO_Kenneth cole_Guess_Nautica_Levi's_Geoffray.v..v.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  13/9/17
 15. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề HCM DÂY NỊCH_ĐỒNG HỒ_BÓP VÍ hàng MỸ về 100% ko bán hàng nhái nhe.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  13/9/17
 16. SHOP BITI đã trả lời vào chủ đề áo thun NAM_quần jean_bóp ví_dây nịch_túi xách_nước hoa.v..v hàng xách tay 100% ko bán hàng nhái n.

  top cho ACE thích đồ hiệu quẹo lựa

  13/9/17