Theo nhân tướng học khi mỗi con người sinh ra đều có một số phận nhất định và điều đó được thể hiện 1 phần thông qua vị trí của nốt ruồi trên mặt. Sau đây, là 1 số nốt ruồi điển hình nói lên 1 phần vận mệnh của ai đang sở hữu nó.


1. Xem Bói Nốt Ruồi Giữ Tiền

2. Bói Nốt Ruồi Hay Ăn3. Coi Bói Nốt Ruồi Nghèo Khó 4. Nốt Ruồi Lập Dị : 

5. Bói Nốt Ruồi Sức Khỏe :

 6. Nốt Ruồi Báo Hiệu Gãy – Vỡ

7. Nốt Ruồi Sinh Đôi 

8. Nốt Ruồi Hay Khóc ;